Quản lý công ty Sale/Upsale vào chia số

Mục đích: Quản lý công ty và chia số cho nhân viên công ty mình với những số được gán với công ty

Bước 1: Vào menu CRM => Quản lý cơ hội

Bước 2: Chọn 1 hoặc nhiều cơ hội muốn chia về cho sale/upsale sau đó thực hiện Chia số

Bước 3:

Trường hợp 1:Nếu xác định nhân viên sale/upsale nào nhận số thì vào chia cụ thể cho nhân viên sale/upsale đó

Trường hợp 2: Chưa xác định được nhân viên sale/upsale nào nhận số thì gán với cả team sale/upsale

Sau khi chi số xong nhân viên sale/upsale vào chăm sóc cơ hội bình thường như luồng vận hành của nhân viên sale và upsale.

Last updated