Nhân viên tạo điều chỉnh số dư

Mục đích: Người dùng có thể điều chỉnh số dư tài khoản ngân hàng và tài khoản quảng cáo theo số dư thực tế của thẻ

Bước 1: Vào menu Tài khoản chọn Điều chỉnh số dư

Bước 2: Người dùng thực hiện Tạo để tạo điều chỉnh số dư tài khoản

Người dùng nhập các thông tin liên quan tới điều chỉnh số dư. Sau đó click Lưu, yêu cầu điều chỉnh số dư sau khi lưu sẽ ở trạng thái Chờ kiểm tra. Và được chuyển cho giám sát để duyệt điều chỉnh số dư

Last updated