Thiết lập kịch bản chăm sóc tự động theo thời gian

Tính năng này giúp chăm sóc khách hàng tự động theo thời gian cài đặt. Hỗ trợ ReMKT

Người dùng có thể:

- Xem danh sách kịch bản

- Xóa kịch bản

- Sửa kịch bản

1. Xem danh sách các kịch bản đã tạo

Người dùng chọn “Kịch bản chăm sóc” trong danh sách bộ cấu hình. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các kịch bản đã tạo:

Tại đây, có thể xem các thông tin như: tên kịch bản, thời gian cập nhật lần cuối, số tin nhắn trong mỗi kịch bản.

2. Thêm kịch bản

Chọn nút “Thêm kịch bản” như hình dưới:

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm như sau:

Người dùng nhập các thông tin: tên kịch bản, nội dung và thời gian gửi

Ấn “Lưu” để thêm kịch bản. Hệ thống thông báo thành công và kịch bản vừa tạo sẽ được thêm vào danh sách kịch bản chăm sóc.

3. Xóa/nhân bản kịch bản

Chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm tại cột “Thao tác” để xóa/nhân bản kịch bản.

Last updated