Quản lý đơn hàng

Bước 1: Nhân viên kho có thể chọn tới 1 đơn hàng để chỉnh sửa thông tin đơn hàng

Chú ý: Chỉ ở 2 trạng thái Báo giáĐã xác nhận mới được phép sửa thông tin liên quan tới sản phẩm và nhân viên kho không thể chỉnh sửa

Last updated