Quản lý đơn vị tính

Đơn vị sản phẩm được thiết lập khi tạo sản phẩm. Phần mềm hỗ trợ các bạn quản lý sản phẩm đa đơn vị. Có nghĩa chúng ta có thể quy đổi đơn vị này sang đơn vị kia theo một tỷ lệ được cấu hình trước trong phần mềm. Ngoài những đơn vị tính mang tính chất phổ biến và chuẩn mực khư khối lượng, thể tích, chiều dài.... thì chúng ta cũng có thể định nghĩa ra các nhóm đơn vị sản phẩm riêng theo đặc thù của sản phẩm trong doanh nghiệp.

  1. Nhóm đơn vị tính

Để chuyển đổi đơn vị theo các tỷ lệ định sẵn, chúng ta cần chia các đơn vị thành các nhóm khác nhau. Các đơn vị chỉ được quy đổi khi cùng nhóm. Khi sản phẩm được gán 1 đơn vị thì ở các tình huống khác nhau chỉ được chuyển đổi trong các đơn vị trong nhóm đó

Bước 1: Truy cập menu: Kho vận/Cấu hình/Nhóm đơn vị

Bước 2: Click button "Tạo" trên danh sách sau đó gõ trực tiếp tên nhóm đơn vị muốn tạo.

2. Đơn vị tính

Bước 1: Truy cập menu Kho vận/Cấu hình/Đơn vị.

Bước 2: Click button "Tạo" và điền các thông tin.

Ví dụ hình dưới đây: đơn vị gốc của nhóm “Đơn vị” là Thùng, và chúng ta đang muốn tạo thêm 1 đơn vị là Hộp để lưu kho, với giá trị quy đổi 1 Thùng = 10 Hộp.

Bước 3: Sau khi nhập xong thông tin, click Lưu.

Last updated