Xác nhận PICK

Mục đích: Khi chuyển đơn hàng cho bên vận chuyển nhân viên kho sẽ vào hoàn thành phiếu Pick để chuyển trạng thái đơn hàng sang “Đang giao

Bước 1: Vào menu Bán hàng. Tìm kiếm đơn hàng muốn in đơn.

Bước 2: Click vào đơn hàng cần chuyển trạng thái

Bước 3: Sau khi vào chi tiết đơn hàng người dùng click vào “2 Phiếu kho

Bước 4: Click phiếu pick để xem chi tiết và Xác nhận để Hoàn thành phiếu pick

Sau khi hoàn thành phiếu pick đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái “Đang giao

Last updated