Theo dõi đơn hàng

Mục đích: Nhân viên vào theo dõi các đơn hàng mình đã tạo để xem đơn hàng đã được xử lý tới bước nào

Bước 1: Vào menu Bán hàng. Hoặc vào menu CRM/Bán hàng

Bước 2: Nhân viên sale có thể tìm kiếm SĐT Khách hàng để kiểm tra đơn hàng của Khách hàng đang xử lý tới bước nào

Bước 3: Nhân viên sale có thể chọn tới 1 đơn hàng để chỉnh sửa thông tin đơn hàng

Last updated