Hoàn hàng

Mục đích: Với những đơn hàng được giao hàng và bị hoàn về thì nhân viên kho sẽ tiến hành hoàn hàng cho đơn hàng đó

Bước 1: Vào menu Bán hàng. Tìm kiếm đơn hàng muốn muốn hoàn hàng

1. Hoàn hàng ở trạng thái Đang giao

Trường hợp 1: Hoàn hàng với những đơn hàng ở trạng thái “Đang giao” (Mới hoàn thành phiếu Pick và chưa hoàn thành phiếu Out)

Bước 2: Click vào đơn hàng cần hoàn hàng

Bước 3: Sau khi vào chi tiết đơn hàng người dùng click vào “2 Phiếu kho

Bước 4: Click phiếu Out để hủy phiếu Out

Bước 5: Người dùng tiếp tục mở phiếu Pick và tiến hành trả phiếu Pick:

- Số lượng trả

- Địa điểm hàng trả lại (Trả về kho nào - Mặc định là kho bán hàng)

Bước 6: Click Xác nhậnÁp dụng

Sau khi trả hàng xong đơn hàng sẽ ở trạng thái “Đã hoàn” và tồn kho sẽ được cộng vào cho kho

2. Hoàn hàng ở trạng thái Hoàn thành

Trường hợp 2: Hoàn hàng với những đơn hàng ở trạng thái “Hoàn thành” (Hoàn thành cả phiếu Pick và phiếu Out)

Bước 2: Click vào đơn hàng cần hoàn hàng

Bước 3: Sau khi vào chi tiết đơn hàng người dùng click vào “2 Phiếu kho”

Bước 4: Click phiếu Out để trả hàng phiếu Out:

Bước 5: Click vào Trả hàng và nhập thông tin sau đó Áp dụng:

- Số lượng trả

- Địa điểm hàng trả lại (Trả về kho nào - Mặc định là kho bán hàng)

Bước 6: Click Xác nhậnÁp dụng

Bước 7: Người dùng tiếp tục mở phiếu Pick và tiến hành trả phiếu Pick:

- Số lượng trả

- Địa điểm hàng trả lại (Trả về kho nào - Mặc định là kho bán hàng)

Bước 8: Click Xác nhậnÁp dụng

Sau khi trả hàng xong đơn hàng sẽ ở trạng thái “Đã hoàn” và tồn kho sẽ được cộng vào cho kho

Last updated