Trả hàng từ Nhà cung cấp

Mục đích: Nhân viên kho tiến hành trả hàng Nhà cung cấp nếu hàng đó không đảm bảo và cần trả lại Nhà cung cấp

Bước 1: Vào menu Kho vận

Bước 2: Vào nhận hàng

Bước 3: Tìm tới các phiếu nhập hàng ở trạng thái “Hoàn thành” để trả hàng

Bước 4: Click vào “Trả hàng” và nhập Số lượng trả sau đó click Trả hàng

Bước 5: Click Xác nhậnÁp dụng để hoàn thành thao tác trả hàng nhà cung cấp

Sau khi trả hàng xong hệ thống sẽ tự động tồn kho theo số lượng đã trả Nhà cung cấp.

Last updated