Quản lý tag

Gắn thẻ cho cuộc hội thoại: gúp đánh dấu được khách hàng và có thể lọc được được theo từng thẻ khách hàng. Từ đó đưa ra được các chiến dịch chăm khách tối ưu nhất.

Ở tính năng này, người dùng có thể:

- Xem danh sách các thẻ

- Thêm thẻ mới

- Chỉnh sửa thẻ

- Xóa thẻ

- Gán kịch bản chăm sóc

  1. Xem danh sách thẻ

Tại màn hình danh sách bộ cấu hình, chọn mục “Cấu hình thẻ”. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị danh sách thẻ đã tạo.

  1. Thêm thẻ mới

Người dùng chọn nút “Thêm thẻ”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm như sau:

Người dùng nhập các thông tin cần thiết rồi ấn “Lưu” để tiến hành thêm thẻ.

Sau khi ấn “Lưu” hệ thống sẽ thông báo cập nhật thành công và thẻ vừa thêm sẽ được update trong danh sách thẻ.

  1. Chỉnh sửa thẻ

Tại màn hình danh sách, người dùng có thể chỉnh sửa thông tin thẻ rồi án “Lưu” để cập nhật trạng thái.

  1. Gán kịch bản cho thẻ

Người dùng có thể gắn kịch bản chăm sóc riêng cho từng thẻ bằng cách nhấp chuột vào cột “Kịch bản chăm sóc". Khi đó, hệ thống hiển thị popup danh sách kịch bản để người dùng chọn và gắn cho thẻ.

Sau khi thao tác xong, chọn “Lưu” để tiến hành lưu thông tin vừa cập nhật.

  1. Xóa thẻ

Người dùng chọn nút “Xóa” để tiến hành xóa thẻ khi không muốn sử dụng.

Last updated