Nhận cơ hội cũ được đẩy về kho số chung

Mục đích: Với các số sau khi hết hạn không lên được đơn sẽ được đẩy về kho số chung của công ty để nhân viên kinh doanh khác có thể nhận về chăm sóc

Bước 1: Vào menu CRM

Bước 2: Click vào Nhận cơ hội cũ. Và chọn cơ hội muốn nhận về

Bước 3: Sau khi nhận thành công sẽ có thông báo cho người dùng

Bước 4: Người dùng tắt màn hình nhận số ra ngoài danh sách thì số được nhận về sẽ ở màn hình danh sách. Sau đó người dùng xử lý như 1 số bình thường

Last updated