Nhân viên vận đơn

Mục đích: Nhân viên vận đơn xác nhận đơn hàng và theo dõi đơn hàng

Bước 1: Vào menu Bán hàng

Bước 2: Tìm kiếm tới danh sách đơn hàng cần xác nhận

Cách 1: Chọn nhiều đơn hàng cần xác nhận sau đó thực hiện Xác nhận hàng loạt

Cách 2: Click vào 1 đơn hàng cần xác nhận sau đó thực hiện Xác nhận hàng loạt

Chú ý: Khi xác nhận đơn hàng nếu có đủ hàng hoá thì xác nhận thành công nếu không đủ hàng hoá sẽ có cảnh báo hàng không đủ cho vận đơn

Sau khi đơn hàng được xác nhận sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận

Last updated