In đơn hàng

Mục đích: Nhân viên vận đơn in đơn hàng sau khi hoàn thành xong phiếu Pick

Bước 1: Vào menu Bán hàng. Tìm kiếm đơn hàng ở trạng thái “Đã xác nhận” và muốn chuyển sang trạng thái “Đang giao

Bước 2: Click vào đơn hàng cần in đơn

Bước 3: Sau khi vào chi tiết đơn hàng người dùng click vào “2 Phiếu kho

Bước 4: Chọn phiếu Pick đã được hoàn thành và tiến hành in đơn hàng. Có thể chọn in theo phiếu A4 hoặc A5

Last updated