Nhân viên tạo yêu cầu chết tài khoản

Mục đích: Với tài khoản quảng cáo bị chết, nhân viên tiến hành tạo yêu cầu chết tài khoản để quản lý duyệt

Bước 1: Vào menu Chi phí/Tài khoản/Chết tài khoản

Bước 2: Nhập thông tin yêu cầu chết tài khoản và tiến hành Lưu. Sau khi lưu yêu cầu chết tài khoản ở trạng thái Chờ duyệt TK chết. Và được chuyển Quản lý công ty hoặc Leader của nhân viên duyệt yêu cầu chết tài khoản

Last updated