Quy trình xuất kho

Bước 1: Truy cập Module kho vận/Tổng quan

- Tại đây, giao diện tổng quan kiểm soát kho hàng sẽ được thể hiện

- Đối với nghiệp vụ xuất kho, chúng ta sẽ quan tâm đến 2 hoạt động đó là Pick và Out tương đương với Lấy hàng và giao hàng ra khỏi kho

Bước 2: Thực hiện Pick (lấy hàng)

- Trên giao diện tổng quan của kho vận, tại hoạt động Pick ⇒ click vào cần xử lý hoặc “lấy hàng”

-Lọc mã số đơn bán hàng cần pick hàng sau đó chọn tiêu chí lọc “tìm kiếm tài liệu gốc cho":

- Khi đó bản ghi phiếu pick hàng của đơn bán hàng sẽ được lọc ra ⇒ click vào bản ghi để thực hiện “Xác nhận” (Lưu ý các phiếu kho chỉ xác nhận được khi ở trạng thái “Sẵn sàng”)

- Ví dụ như hình dưới đây chúng ta đang thực hiện Pick hàng cho đơn hàng có mã BSO109323 khách hàng là chị Hoa Hồng Nhung:

Bước 3: Giao hàng

- Tương tự như pick hàng, chúng ta cũng sẽ vào hoạt động “Giao hàng” và lọc bản ghi của đơn bán cần Giao hàng (Sau khi Pick hàng đã được xác nhận, thì phiếu Giao hàng sẽ ở trạng thái “Sẵn sàng”).

- Click “Xác nhận” để thực hiện giao hàng ra khỏi kho.

Bước 4: In phiếu giao hàng đưa cho bộ phận chuyển phát

- Trên form phiếu giao hàng ⇒ click vào In chọn Phiếu giao hàng

Last updated