Xác nhận OUT

Mục đích: Sau khi đơn hàng được giao thành công cho Khách hàng nhân viên kho vào hoàn thành phiếu Out để chuyển đơn hàng sang trạng thái Hoàn thành

Bước 1: Vào menu Bán hàng. Tìm kiếm đơn hàng ở trạng thái “Đang giao” và muốn chuyển sang trạng thái “Hoàn thành

Bước 2: Click vào đơn hàng cần chuyển trạng thái

Bước 3: Sau khi vào chi tiết đơn hàng người dùng click vào “2 Phiếu kho

Bước 4: Click phiếu Out để xem chi tiết và Xác nhận để Hoàn thành phiếu Out

Sau khi hoàn thành phiếu Out đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái “Hoàn thành

Last updated