Điều chuyển kho nội bộ

Bước 1: Truy cập module Kho vận/Hoạt động/Điều chuyển hàngTạo

Bước 2: Khai báo thông tin trong form

Ví dụ ở đây điều chuyển 10 sản phẩm “Kem DAKAMI II” từ kho Trương Định sang kho Bạch Mai:

- Liên hệ

- Kiểu hoạt động: chọn kiểu dịch chuyển nổi bộ với kho nguồn (kho xuất hàng đi): ví dụ “Kho Trương Định: điều chuyển nội bộ”.

- Địa điểm nguồn: Khi chọn kiểu hoạt động dịch chuyển nội bộ , địa điểm nguồn sẽ mặc định là địa điểm dữ trữ của kho dịch chuyển. Ví dụ “KTĐ/kho"

- Địa điểm đích: Chọn địa điểm dự trữ của kho nhận hàng được điều chuyển. Ví dụ “KMB/kho”

- Ngày theo kế hoạch: ngày điều chuyển hàng

Bước 3: Chọn sản phẩm muốn điều chuyển ⇒ nhập số lượng.

Bước 4: LưuĐánh dấu cần làmKiểm tra khả dụngXác nhậnÁp dụng, phiếu ở trạng thái Hoàn thành là đã xong

Bước 5: Chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách truy cập vào báo cáo tồn kho theo kho để xem số lượng tồn.

Last updated