Huỷ đơn

Mục đích: Với đơn hàng tạo sai hoặc khách hàng không lấy trước khi giao hàng nhân viên kho có thể tiến hành hủy đơn hàng

Chú ý: Chỉ được phép hủy đơn khi đơn hàng ở 2 trạng thái là “Báo giá” và “Đã xác nhận

Bước 1: Vào menu Bán hàng. Tìm kiếm đơn hàng muốn hủy

Bước 2: Click vào đơn hàng cần hủy

Bước 3: Click vào Hủy đơn và chọn lý do hủy đơn, giải trình lý do và click “Xác nhận

Sau khi hủy xong đơn hàng sẽ ở trạng thái “Hủy

Last updated