Tìm kiếm khách hàng

Cho phép tìm kiếm thông tin cuộc hội thoại theo tên khách hàng hoặc nội dung hội thoại.

- Chọn vào biểu tượng Kính lúp để thực hiện tìm kiếm khách hàng

- Nhập tên khách hàng cần tìm

- Ấn “Enter” để hiển thị kết quả tìm kiếm

Last updated