Gộp trang

Tính năng này giúp người dùng có thể xem danh sách các trang page có cùng cấu hình/ khác cấu hình, chi tiết các cuộc hội thoại của các page đã gộp trong cùng 1 màn hình.

Gộp page:

Người dùng chọn nút “Gộp trang”, sau đó màn hình sẽ hiển thị popup như sau:

Tại đây, người dùng nhập tên nhóm, chọn page cần gộp rồi ấn “Lưu”. Hệ thống sẽ thông báo thành công và cập nhật vào danh sách nhóm trang.

Last updated