Hoàn thành đơn hàng

Mục đích: Sau khi đơn hàng được giao thành công cho khách hàng và khi đó cần chuyển số sang Resale nhân viên vận đơn vào hoàn thành phiếu Out hoặc tích hoàn thành hàng loạt để chuyển đơn hàng sang trạng thái Hoàn thành

Bước 1: Vào menu Bán hàng. Tìm kiếm đơn hàng ở trạng thái “Đang giao” và muốn chuyển sang trạng thái “Hoàn thành

Bước 2: Click vào đơn hàng cần chuyển trạng thái

Bước 3: Sau khi vào chi tiết đơn hàng người dùng click vào “2 Phiếu kho

Bước 4: Click phiếu Out để xem chi tiết và Xác nhận để Hoàn thành phiếu Out

Sau khi hoàn thành phiếu Out đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái “Hoàn thành

Lưu ý: có thể tích hoàn thành hàng loạt nếu số lương đơn nhiều bằng cách tích chọn hàng loạt > thực hiện > hoàn thành hàng loạt

Last updated