Xem danh sách chiến dịch

Người dùng chọn mục “Chiến dịch gửi tin” trên thanh menu. Hệ thống hiển thị danh sách các chiến dịch theo từng trạng thái: Đang diễn ra, Sắp diễn ra, Đã kết thúc.

Có thể nhân bản nhanh chiến dịch bằng cách nhấp chuột vào “Page áp dụng

Last updated