Quản lý hội thoại theo từng page

Người dùng chọn mục “Hội thoại“ bên thanh menu. Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách các trang page

Người dùng ấn trực tiếp vào page để xem và quản lý danh sách các hội thoại (trả lời tin nhắn, gắn thẻ, cập nhật trạng thái,...)

Khung danh sách hội thoại bên trái

- Hiển thị thông tin về page, tìm kiếm, bộ lọc, danh sách các cuộc hội thoại, số cuộc hội thoại chưa đọc

-Tìm kiếm: có thể tìm kiếm nhanh tho nội dung hoặc tên hội thoại

- Người phụ trách cuộc hội thoại: có thể lọc danh sách cuộc hội thoại theo các điều kiện của người phụ trách

  • Cấp quản lý:

+ Của tôi: lọc những cuộc hội thoại có người phụ trách bằng chính mình

+ Người khác trừ tôi: lọc những cuộc hội thoại có người phụ trách khác chính mình

+ Chưa có người nhận: lọc những cuộc hội thoại chưa có người phụ trách

+ Danh sách nhân viên dưới quyền: lọc những cuộc hội thoại theo từng cá nhân phụ trách cụ thể

  • Nhân viên:

+ Của tôi: lọc những cuộc hội thoại có người phụ trách bằng chính mình

+ Đã từng chăm sóc: lọc những cuộc hội thoại đã từng do chính mình phụ trách, và hiện tại có thể có hoặc không có người phụ trách

+ Chưa có người nhận: lọc những cuộc hội thoại chưa có người phụ trách

- Trạng thái chăm sóc cuộc hội thoại: có thể lọc danh sách cuộc hội thoại theo trạng thái chăm sóc

- Danh sách cuộc hội thoại:

  • Hiển thị thông tin các cuộc hội thoại tương tác đến page

+ Avatar khách hàng (nhóm gộp có thêm thông tin page)

+ Tên khách hàng

+ Thời gian tương tác gần nhất

+ Nội dung tin nhắn cuối cùng

+ Các thẻ được gắn (nếu có)

  • Hội thoại chưa đọc/đã đọc

  • Hội thoại có chứa số điện thoại hay không

  • Hội thoại có chứa đơn hàng hay không

  • Phân biệt tin nhắn cuối của cuộc hội thoại là của khách hay của nhân viên

Khung chat giữa: hiển thị thông tin chi tiết về 1 cuộc hội thoại

- Hiển thị avatar và tên khách hàng

- Hiển thị thông tin nhân sự nào là người phụ trách cuộc hội thoại (nếu có)

- Đánh dấu là chưa đọc

- Trạng thái chăm sóc của cuộc hội thoại

- Danh sách tin nhắn giữa khách hàng và AG

- Hỗ trợ highlight số điện thoại=> Cho phép sao chép nhanh số điện thoại khi click vào số điện thoại đó

- Hỗ trợ thao tác nhanh khi bôi đen 1 đoạn văn bản => Sao chép nhanh khi bôi đen 1 nội dung, hệ thống sẽ tự động fill nội dung vào 1 trong 3 trường thông tin lúc tạo đơn hàng

+ Thêm vào "Họ tên khách hàng"

+ Thêm vào "SĐT khách hàng"

+ Thêm vào "Địa chỉ cụ thể"

- Cho phép gửi tin nhắn theo dạng:

+ Văn bản (cho phép lưu những tin nhắn nhanh, có kèm những gợi ý nhanh)

+ Hình ảnh

+ Âm thanh

Khung thông tin bên phải: có 4 tab thông tin hiển thị

- Tab “Thông tin chung”: Hiển thị các thông tin khách hàng: Họ tên, SĐT, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, thẻ, chăm sóc(hiển thị với những cuộc hội thoại có người phụ trách), ghi chú, báo xấu

-Tab "Khách hàng": Thêm mới thông tin khách hàng

-Tab “Lịch sử”: bao gồm “Lịch sử chăm sóc” và “Lịch sử thao tác

+ Lịch sử chăm sóc: hiển thị thông tin lịch sử chăm sóc cho khách hàng theo từng người phụ trách

+ Lịch sử thao tác: hiển thị thông tin về các thao tác, hành động liên quan đến khách hàng này và cuộc hội thoại này

- Tab “BOT”:

+ Cho phép bật/tắt BOT cho cuộc hội thoại này

+ Hiển thị thông tin chiến dịch đang được gắn với cuộc hội thoại này

Last updated